Ga naar main content
Vallée de l'Ourthe
Vallée de l'Ourthe

5 wandelingen langs de Waalse Natura 2000-gebieden

Vorige week hebben we 5 buitengewone natuurgebieden voorgesteld die aan onze kant van de taalgrens liggen. Nu is het de beurt aan het zuiden van ons land om in het zonnetje te worden gezet met 5 Natura 2000-gebieden waar je echt even kan uitwaaien.

1. La Vallée de l’Eau Blanche

De Vallée de l'Eau Blanche ligt niet ver van Chimay. Het gebied ontleent zijn naam aan de kalkafzettingen die door de rivier zijn weggespoeld, beslaat meer dan 1.400 hectare en omringt een centraal punt dat welbekend is bij liefhebbers van watervogels van allerlei pluimage: het Meer van Virelles. Beuken-, eiken- en esdoornbossen volgen de vochtige weiden op waar het gebied om bekend staat, maar de landschappen zijn even gevarieerd als de vogels die er nestelen. Kalkgraslanden, weiden en rietvelden herbergen een verscheidenheid aan fauna en flora die je niet onverschillig zal laten. Amateur- of professionele vleermuizenspotters kunnen er ook hun hart ophalen, want het gebied is een oase van rust voor talrijke soorten, zoals de grote hoefijzerneus of de moeraswespendief. En omdat je respect voor onze natuur al op zeer jonge leeftijd kan aanleren, worden in de zomer natuurcursussen georganiseerd voor jong en oud in het kader van de Aquascope.

In de praktijk

In de praktijk

Niet te missen: de Aquascope in Virelles, een informatiecentrum gewijd aan ecotoerisme dat verantwoordelijk is voor de bewustmaking van deze prachtige site en talrijke conferenties en evenementen over verschillende thema's organiseert.

Andere bezienswaardigheden: het uitzicht op het dorp Lompret, waarvan de (gesloten) grot talrijke vleermuizen herbergt, het Bois de Blaimont, het Bois de Franc en zijn Romeins kamp

Te observeren soorten: de visarend, de zwarte ooievaar, de merel, de lamprei, de grote hoefijzerneus, de kwartelkoning en de oeverzwaluw.

Natura 2000-doelstellingen: bevordering van de bescherming en het herstel van de habitat van de kwartelkoning, herstel van graslanden en weilanden, en herinrichting van wetlands ter bescherming van de rugstreeppad en de grote kamsalamander.

Bezoek de Vallée de l’Eau Blanche

2. De Dijlevallei

De vallei van de Dijle is een vallei bestaande uit het Bois de Lauzelle, het Bois des Rêves en het Marais de Limelette. Deze drie natuurgebieden vormen een echte groene long voor de rand van de hoofdstad en bieden verschillende wandelroutes. Hier overheersen de alluviale bossen: deze beboste gebieden fungeren als bufferzones en trekken vegetatie aan die is aangepast aan wateromgevingen, zoals elzen, maar ook beschermde fauna, waaronder Europese bevers. De beukenbossen in de Dijlevallei hoeven niet onder te doen voor de beroemde bossen van de hoofdstad.

In de praktijk

In de praktijk

Niet te missen: het park Bois des Rêves, waar een mountainbike-parcours, een hindernissenbaan en een wandelpad alle natuurliefhebbers tevreden zullen stellen.

Andere bezienswaardigheden: de Cressonnière de Pinchart, een voormalige waterkerskwekerij, het klooster Saint-André de Clerlande en de nabijgelegen vijvers van Buston.

Te observeren soorten: de boomklever, de boomkruiper, de Europese bever, de zeggenkorfslak, de zwartkop klauwier en de bruine kikker.

Natura 2000-doelstellingen: wetlands herstellen, inheemse soorten terugbrengen en invasieve soorten verwijderen.

Ontdek de Dijlevallei

3. La Vallée de la Gueule en aval de Kelmis

In de streek van La Calamine en het Parc des Trois Pays kan je de geschiedenis van deze door zinkmijnen en de aanwezigheid van lood gekenmerkte plaats bewonderen. De zink- en loodhoudende graslanden herbergen een fauna en flora die nergens anders te vinden zijn, omdat de zware metalen in de bodem het landschap in het oosten van ons land hebben gevormd. Voormalige metallurgische toepassingen, zoals de overblijfselen van ovens en gebouwen, zijn hier en daar nog zichtbaar. De menselijke activiteiten van de afgelopen eeuw hebben een zeldzame habitat gecreëerd. Het resultaat is een overvloed aan open landschappen, aangezien de verontreinigde grond de meeste bomen belet te groeien. Zogenaamde metallofytische planten, die alleen in mineraalrijke bodems groeien, vinden hier ideale omstandigheden om te gedijen en op hun beurt een zeldzame fauna te herbergen. Het viooltje is bijvoorbeeld erg populair bij de beschermde parelmoervlinder.

In de praktijk

In de praktijk

Niet te missen: de mijnsite van Plombières en zijn Maison du Site Minier, dat gebouwd werd in 1645 en nu het centrum van het natuurreservaat is. Het volgt de geschiedenis van de streek vanaf de exploitatie tot de omvorming tot Natura 2000-gebied. Vanaf deze plek starten twee wandelroutes.

Andere bezienswaardigheden: de calvarieberg van Moresnet-Chapelle, het viaduct van Moresnet dat de haven van Antwerpen met Duitsland verbindt, de panoramische Boudewijntoren.

Te observeren soorten: de ijsvogel, het zinkviooltje, de watersnip, de kleine parelmoervlinder, de blauwvleugelkrekel, Engels gras en de levendbarende hagedis.

Natura 2000-doelstellingen: instandhouding van de zink- en loodhoudende graslanden en de bijzondere fauna en flora die daarmee samenhangen.

Afspraak in de Vallée de la Gueule

4. De Calestienne tussen Frasnes en Doische

Ben je op zoek naar een unieke wildernis? Ga dan eens naar dit enorme Natura 2000-gebied van meer dan 2.000 hectare! De streek, rijk aan kalksteen, is bekend om zijn grasvelden, zijn tiennes (kalkrijke heuvels) en vooral om zijn zeer beroemde zinkgaten, waarvan de meest fantastische de Fondry des Chiens blijft. De loofbossen die het gebied hebben gekoloniseerd, herbergen zeldzame flora en dode bomen die evenzeer nuttig zijn voor de biodiversiteit. Het landschap is gevormd door de meanderende Eau Noire, en de vele depressies en kalkgraslanden zijn een toevluchtsoord voor veel vlinders. Wist je dat de naam 'Calestienne' komt van het Latijnse 'calx' (kalk) en het Duitse 'Stein' (steen)? Het betekent letterlijk kalksteen!

In de praktijk

In de praktijk

Niet te missen: de beroemde Fondry des Chiens, een unieke kloof met kalkstenen grasvelden aan de oppervlakte. Nog indrukwekkender om in het echt te zien!

Andere bezienswaardigheden: de grotten van Neptunus, de verschillende 'tiennes' – de typische kalkheuvels van de Calestienne – en de Gallo-Romeinse villa van Les Bruyères die vlakbij gelegen is.

Te observeren soorten: de Europese nachtzwaluw, de kwartelkoning, de grauwe klauwier, de buizerd, de boomleeuwerik, de grote hoornuil en de kamsalamander.

Natura 2000-doelstellingen: instandhouding van de kalkgraslanden (open gebieden) door middel van begrazingsbeheer.

Mis de Calestienne niet

5. De Ourthevallei tussen Nisramont en La Roche

De provincie Luxemburg is bijzonder rijk aan Natura 2000-gebieden, en dat is niet voor niets: in het zuiden van ons land zijn vele groene plekjes bewaard gebleven. Wij hebben gekozen voor de door de Ourthe gevormde landschappen in een Natura 2000-gebied in het hart van het Parc des Deux Ourthes. In de zure en alluviale bossen leven zeldzame soorten zoals de zwarte ooievaar en de Bechsteins vleermuis, en in de rivier leeft nog een relictpopulatie van parelmosselen. De hellingbossen die hier voorkomen, zijn bijzonder waardevol voor Natura 2000. Op zoek naar avontuur? De vallei is ook zeer populair bij kajakkers.

In de praktijk

In de praktijk

Niet te missen: de oude Keltische vesting van Cheslé, waar je geschiedenis en natuur kan combineren.

Andere bezienswaardigheden: de stuwdam van Nisramont, het arboretum van de Deister-site, de uitkijktoren van Deister met zijn uitzicht op La Roche.

Te observeren soorten: de zwarte ooievaar, de ijsvogel, de zwarte specht, de Europese bever, de parelmossel, de Bechsteins vleermuis, de sculpin en de Bataafse stroommossel.

Natura 2000-doelstellingen: herstel van habitats voor inheemse soorten, herstel van natuurlijke bossen, aanplant van inheemse soorten, herstel van de bedding van de Ourthe, verwijderen van belemmeringen voor het vrije verkeer van aquatische fauna, bestrijding van invasieve exoten.

Volg de meanders van de Ourthe

Meer over


Gerelateerde artikels