Ga naar main content
vilda-104536-wandelen-op-de-heide-jeroen-mentens-1900-px-59763.jpg
Jeroen Mentens

5 x op wandel in Vlaams Natura 2000-gebied

Onze natuur telt 304 biodiverse en beschermde natuurparels waar je fantastisch kan wandelen. Ben jij al eens op ontdekking gegaan in één van deze Vlaamse Natura 2000-gebieden? Scroll snel naar beneden, trek je wandelschoenen aan en beleef een stukje topnatuur in al haar glorie.

1. Vallei van de Zwarte Beek

In de Vallei van de Zwarte Beek rond Beringen begeef je je in het grootste Natura 2000-gebied in Vlaanderen. Dit gebied staat bekend om haar extreme variatie. Hier wandel je van venige beekvalleien met natte graslanden naar zanderige landduinen op de heide. Al dat moois is omgeven door uitgestrekte bossen en stenige terrils waar je getrakteerd wordt op een prachtig uitzicht. Vanuit het bezoekerscentrum De Watersnip vertrekken 7 verschillende bewegwijzerde wandelingen tussen 1,8 en 7,1 km lang. Je kan er ook geleide wandelingen of workshops volgen om je volledig in te leven in de wereld van de bijzondere fauna en flora die hier leven.

Praktisch

Praktisch

Adres: Bezoekerscentrum De Watersnip (Grauwe Steen 7, 3582 Beringen)

Aanraders: het avontuurlijk plankenpad (enkel in het weekend) en het prikkelpad (geschikt voor kinderwagens en rolstoelen)

Leuke extra’s: uitkijktoren, plonsvijver en natuur.café

Te spotten soorten: de watersnip, de beekprik en de heikikker

Natura 2000-focus: ontwikkeling van mozaïeklandschap, structuurrijke beken en goede waterkwaliteit

Plan je bezoek aan de Zwarte Beek

2. Vallei van de Kleine Nete

Het gebied van de Kleine Nete is een aaneenschakeling van biodiverse natuurparels. Langs één van de meest natuurlijke rivieren in Vlaanderen wandel je door een prachtige vallei vol ruigtes, laagveen, graslanden en vijvers waar veel moerasvogels leven. Dit groene, natte lint loopt naadloos over in de droge Kempische zandgronden met bossen, duinen en heide. Het resultaat is een bijzondere natuurmix die allerlei dieren, planten én wandelaars aantrekt. Wie weet spot je er wel een gladde slang, rugstreeppad of heikikker.  ​

Praktisch

Praktisch

Aanraders: ga op ontdekking in de elzenbroekbossen en rivierduinen in het Olens Broek of spot zeldzame vogels in het Mosselgoren.

Leuke extra’s: maak een slapende reus wakker op de Kempense heuvelrug: ‘A Giant Sculpture’ van Gijs Van Vaerenbergh combineert erfgoed en kunst in het groen.

Te spotten soorten: gevlekte witsnuitlibel, de gladde slang en de groenknolorchis.

Natura 2000-focus: bos en heide verbinden, betere waterkwaliteit en meer leefgebied voor gladde slang, rugstreeppad en heikikker.

Beleef de vallei van de Kleine Nete

3. Polders

Onder invloed van de getijden vormden zich de vlakke, Vlaamse polders. Dit speciale beschermingsgebied staat bij veel vogelliefhebbers bekend als dé hotspot voor broedende en overwinterende vogelsoorten. Ga je op wandel langs de open vlaktes, vele beekjes en poelen die de polders hun typische karakter geven? Vergeet dan zeker geen verrekijker of handige vogelgids mee te nemen. ​

Praktisch

Praktisch

Aanraders: de talrijke vogelkijkhutten in de Uitkerkse polders, het historische landschap van de polders Dudzele-Koolkerke en het provinciaal wandelpad en de abdij van Ter Doest.

Leuke extra’s: de vieruurtjes liggen voor het grijpen in de West-Vlaamse polders. In een gebied dat voor 72% uit landbouwgebied bestaat kom je vast wel een boerderij met lekker hoeve-ijs of verse aardbeien tegen op je wandeling.

Te spotten soorten: rietgans, kemphaan, smient, blauwe kiekendief, ooievaar en velduil.

Natura 2000-focus: betere waterkwaliteit, meer zilte vegetatie en begrazingsbeheer.

Ga op wandel in de polders

4. Demervallei

De Demer, die in Werchter samenvloeit met de Dijle, kenmerkt het uitzicht langs de uitgestrekte vijver- en moerasgebieden, graslanden en bossen in de Demervallei. De rivier vormt er een natuurlijke grens tussen de duinachtige Kempen en de zandsteenheuvels van het Hageland. De vele inspanningen in dit uitgestrekte natuurgebied bewijzen hun nut: de vallei is een belangrijk leefgebied voor meer dan 20 beschermde soorten.

Praktisch

Praktisch

Aanraders: Demerbroeken, Gerhagen en Averbode bos en heide

Leuke extra’s: de Abdij van Averbode als ideale tussenstop.

Te spotten soorten: nachtzwaluw, bittervoorn, grote modderkruiper en broedvogels zoals de ijsvogel, roerdomp en grote zilverreiger

Natura 2000-focus: betere waterkwaliteit (Sigmaproject Demer), bosuitbreiding en omvorming van naaldbos naar loofbos.

Ontdek de Demervallei

5. Vlaamse Ardennen

De Vlaamse Ardennen zijn geliefd bij wielertoeristen, maar ook voor wandelaars is dit een groen paradijs. Ontdek glooiende hellingen en prachtige voorjaarstapijten van wilde hyacinten in de beukenbossen of verken onverstoorde hoekjes in de vele bronbossen en natte graslanden langs rivieren en waterloopjes. Hou je ogen goed open want de Vlaamse Ardennen herbergen heel wat planten- en diersoorten die elders in Vlaanderen zeldzaam zijn geworden zoals de bronlibel en de vuursalamander. ​

Praktisch

Praktisch

Aanraders: het Kluisbos, het Muziekbos en de Zwalmvallei.

Leuke extra’s: trotseer echte kuitenbijters: de klassieke hellingen van de Ronde van Vlaanderen zijn ook te voet een leuke uitdaging.

Te spotten soorten: bronlibel, vuursalamander, zwarte en middelste bonte specht, wespendief, vleermuizen

Natura 2000-focus: meer open plekken, bosranden en dood hout, aaneenschakeling van houtkanten en kleine bosjes en minder erosie en verdroging.

Bezoek de Vlaamse Ardennen

Wat is Natura 2000?

Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde topnatuur dat de toekomst van honderden bedreigde planten- en diersoorten wil verzekeren in 27.000 gebieden of 18% van het Europese oppervlak. Daarmee is Natura 2000 het grootste natuurnetwerk van beschermde gebieden ter wereld! Zo maken de EU-lidstaten een einde aan de achteruitgang van de natuur en bieden ze (opnieuw) de nodige ruimte aan Europa’s meest waardevolle planten, dieren en habitats. En dat levert ook voor de mens voordelen op: zuiver water, gezonde bodem, frisse lucht en ruimte voor recreatie. 

Natura 2000 in België

België telt 304 gebieden die aangemeld zijn als speciaal beschermingsgebied. In deze gebieden krijgen wilde fauna en flora (Habitatrichtlijngebied) en vogels (Vogelrichtlijngebied) opnieuw alle kansen. 

  • Vlaanderen: 61 gebieden of 166.000 hectare (12,3%) 

  • Wallonië: 240 gebieden of 220.000 hectare (13,2%)

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 3 gebieden (14%)

  • België in zijn totaliteit: 12,7% van het landoppervlak en 36,8% van de Belgische Noordzee. 

Natuur for LIFE

Natura 2000 wordt ondersteund door LIFE, het Europese programma dat financiële ondersteuning biedt aan projecten die zich inzetten voor natuurbehoud, klimaat en milieu. LIFE-projecten creëren een meerwaarde voor de natuur op allerlei manieren: door expertise op te bouwen en nieuwe partners aan te trekken, door natuurherstel- en inrichtingsplannen versneld uit te voeren, door terreinen aan te kopen of door te investeren in bv. wandelpaden en kijkhutten.

www.natura2000.vlaanderen.be

Meer over


Gerelateerde artikels