Ga naar main content
Sperwer in sleedoorn
Sperwer in sleedoorn
Rollin Verlinde

Migreren roofvogels ook naar het zuiden?

De herfst is in aantocht. Samen met het mooie weer trekken rond deze tijd ook zwermen vogels weg richting warmere oorden in het zuiden. Op dat moment kan je in ons land ook vogelsoorten spotten die de vrieskou in het Hoge Noorden ontvluchten. Kraanvogels, zangvogels, ganzen … Allerlei soorten vogels ontmoeten elkaar in het Belgische luchtruim, met wat geluk zelfs in je eigen achtertuin, maar vliegen daar ook roofvogels tussen?

We vallen met de deur in huis: ja, sommige roofvogels trekken rond, maar hun gedrag varieert naargelang de soort. Onze winters zijn namelijk niet voor alle roofvogels even geschikt om te overleven. Vooral soorten die afhangen van prooien die een winterslaap houden of zelf wegtrekken, hebben baat bij een trektocht richting het zuiden. Onder andere de boomvalk, de wespendief, de bruine kiekendief en de zwarte wouw verlaten België om de warmte (en voedsel) op te zoeken in Zuid-Europa of Afrika. Ze verplaatsen zich meestal overdag en leggen tot honderden kilometers per dag af. Wat een reis!

Andere roofvogels bekijken het anders. Soorten zoals de havik zijn minder selectief als het op voedsel aankomt en blijven wel het hele jaar door in ons land. Standvogels zoals de buizerd, de torenvalk en de sperwer hebben het ook prima naar hun zin in België tijdens de winter. Zij krijgen tijdens de koudste maanden van het jaar het gezelschap van vogels uit Oost- en Noord-Europa. Dat zijn roofvogels die niet nestelen op Belgisch grondgebied maar onze natuur wel beschouwen als de ideale bestemming voor hun wintervakantie.

Dan zijn er ook nog 'doortrekkers' of soorten die over ons land heen vliegen richting het zuiden. Met wat geduld en geluk spot je hen wanneer ze een korte tussenstop maken, maar de kans is groter dat je ze ziet overvliegen tijdens hun trektocht. Onder andere het smelleken, de ruigpootbuizerd, de roodpootvalk en de blauwe kiekendief kan je in ons luchtruim spotten tijdens het najaar.

Alles op zijn tijd

Sommige roofvogelsoorten migreren pas wanneer ze een bepaalde leeftijd bereikt hebben. Neem bijvoorbeeld de visarend. Deze soort vliegt als eenjarige vogel, tijdens zijn eerste winter, naar de Sahara en keert pas terug naar ons continent wanneer hij klaar is om te broeden, dat wil zeggen op 3-jarige leeftijd. In België is de visarend vooral een doortrekker, maar de kans is reëel dat de soort ooit terugkeert om hier te nesten.

En hoe zit het met nachtroofvogels?

Onze uilen verschillen van dagactieve roofvogels. Voor hen is het geen optie om de winter elders door te brengen. Enerzijds omdat ze hun kostbare territorium niet willen opgeven. Anderzijds omdat ze het eerder rustige winterseizoen ook benutten om paren te vormen. Zo doet de bosuil het alleszins. ​

Stuur jouw vraag in

Heb jij je altijd al afgevraagd of er ook zwarte bloemen bestaan, waarom een specht geen hoofdpijn krijgt en of vissen ook scheten laten? De redactie van Onze Natuur gaat op zoek naar serieuze antwoorden op originele vragen. Heb jij een idee? Stuur jouw vraag in via ons contactformulier en wie weet prijkt het antwoord binnenkort op deze pagina!

Contactformulier

Meer over


Gerelateerde artikels