Ga naar main content
shutterstock-540155638-2.jpeg

Bruine kiekendief

Je zou het misschien niet denken als je zijn naam hoort maar de bruine kiekendief is één van de grootste roofvogels die te vinden is in ons land. Deze dagroofvogel is een echte casanova die een indrukwekkend schouwspel uitvoert om het vrouwtje te veroveren. Ontdek hier de geheimen van de bruine kiekendief!

on-fiche-bruine-kiekendief-nl.png

Herken de bruine kiekendief

(Circus aeruginosus)

De bruine kiekendief is één van de grootste roofvogels. Hij is groter dan de buizerd maar slanker gebouwd met langere vleugels en staart. Zo herken je een bruine kiekendief:

  • De veren van een vrouwtje zijn voornamelijk bruin met gele kop, schouders en borstvlek.
  • Het mannetje is bruin met grijze staart en vleugels. De toppen van de vleugels zijn zwart.
  • De vogel is 48 tot 56 centimeter lang
  • Mannetjes zijn kleiner dan vrouwtjes.
  • Hun klauwen hebben scherpe nagels met 3 tenen vooruit en 1 teen achteruit.
  • De snavel is krom 

Op het menu

De bruine kiekendief eet graag kikkers, kleine zoogdieren (veldmuis, dwergmuis), reptielen, insecten, jongen van vogels en eieren . Deze roofvogel jaagt in een lage zoekvlucht. Dit betekent dat hij vliegend naar voedsel zoekt, waarbij hij laag over de grond vliegt. Wanneer dat de prooi gespot is, stort hij zich hierop neer om deze te vangen.

Bruine kiekendief met prooi

Leefgebied van de bruine kiekendief

Deze vogel is vooral te vinden op open vlaktes met moerasgebieden en rietvegetaties. Dat riet wordt opgezocht als nestplaats voor het vrouwtje. Deze roofvogel broedt ook meer en meer in akkergewassen zoals gerst, luzerne en tarwe of in maaigraslanden.

Bruine kiekendiefliefde

In de lente vliegt het mannetje hoog boven het territorium van het vrouwtje om indruk te maken. De balts van het mannetje is een spectaculair schouwspel waarmee hij zijn territorium claimt en probeert het vrouwtje te overtuigen om te paren. In een vlucht met diepe vleugelslagen gooit hij zich op zijn zij en roept het vrouwtje. Dit wordt een baltsroep genoemd. Tijdens deze vlucht met het vrouwtje gooit hij meestal een prooi over. Wanneer het vrouwtje haar partner gekozen heeft, vindt de paring plaats. Koppels kunnen jaren bij elkaar blijven, maar dit is niet altijd het geval. 

Het nest van de bruine kiekendief is te vinden in het riet op de grond, soms boven water. Dit is gemaakt uit materiaal dat in de omgeving te vinden is zoals riet en andere planten. Het vrouwtje legt eind april/mei tussen 4 en 6 eieren. De gemiddelde broedduur is 31 tot 38 dagen. De jongen zijn al vrij snel zelfstandig en verlaten na 35 tot 40 dagen het nest. 

Jongen

Relatie van de bruine kiekendief met de mens

Momenteel staat de bruine kiekendief niet op de lijst van bedreigde diersoorten. De populatie in Vlaanderen varieert tussen 120 en 150 koppels, waarvan meer dan driekwart leeft in de regio IJzer en Polder. Dat betekent niet dat we ons niets moeten aantrekken over de toekomst van deze roofvogel. De bruine kiekendief heeft vooral nood aan een veilige nestomgeving en voedselrijke jachtgebieden. Wanneer er een nest gevonden wordt op maaigrasland of hooiland, mag er ongeveer een vierkant van 10 m bij 10 m rond het nest niet worden gemaaid. 

Wist je dat...

  • de bruine kiekendief een trekvogel is? De meeste kiekendieven vertrekken eind augustus/begin september en komen pas terug tegen eind maart.  Ze zoeken dan warmere oorden op zoals Zuid-Europa en Noord-Afrika. 
  • deze vogel enorm nestgevoelig is? Het is dan ook heel belangrijk dat je nooit naar het nest gaat kijken. 
  • ze polygaam kunnen zijn? Hierbij liggen de nesten waarvan het mannetje de vader is dicht bij elkaar.