Ga naar main content
wolf-op-uitkijk.jpg
Rollin Verlinde

Wat staat er op het menu van de ‘lone wolf’?

Wolven staan erom bekend in roedels te leven en samen te jagen op prooien. Toen wolvin Naya begin 2018 vanuit Nederland onze provincie Limburg binnenwandelde, was ze echter alleen, op prospectie naar een potentieel leefgebied waar ze een nieuwe roedel kon opstarten. Onze Natuur-fan Samir vroeg zich af wat zo’n ’lone wolf’ eigenlijk eet, zonder de hulp van haar soortgenoten om groter wild te verschalken.

Wolven zijn rasechte carnivoren en geboren jagers. Per dag hebben ze nood aan een flinke portie vlees, merg en ingewanden: reken maar gerust op zo’n 3 tot 4 kilogram voor een volwassen wolf. De wolf zet het liefst van al grote hoefdieren op zijn menu, zoals edelherten, reeën en everzwijnen. Ze stellen zich dan op zo’n manier op dat de wind hun geur niet naar de prooi toe waait en richten hun pijlen op de oudere en zwakkere dieren uit een kudde. Zo helpen ze mee om de prooidierpopulaties gezond te houden. Terwijl het merendeel van de roedel in de hinderlaag blijft liggen, jagen een tweetal wolven samen achter één individu aan om hem uit te putten en uiteindelijk de genadeslag toe te dienen. Jacht geslaagd! Uit onderzoek blijkt echter dat zo’n groepsjacht gemiddeld in minder dan één op de vijf gevallen succesvol eindigt voor de jagers in kwestie, dus het zal je niet verbazen dat wolven zichzelf doorheen de evolutie aangepast hebben om meerdere dagen tot zelfs weken zonder voedsel te overleven.

Om genoeg voedsel voor de hele roedel te vinden, moet het territorium wel groot genoeg zijn. Een leefgebied van 150 km2 is geen overbodige luxe, zeker wanneer een wolvenkoppel een nestje welpen op te voeden heeft. Zo’n familiegroep kan al snel omvangrijke proporties aannemen, als je weet dat de jaarlingen nog bij de roedel blijven om de welpjes van het daaropvolgende jaar mee te helpen opvoeden. Na twee jaar – of soms ook langer – verlaten de jonge wolven hun familiegroep en zwerven ze een tijdje alleen rond, op zoek naar een partner en een geschikt territorium voor hun eigen roedel. Vanaf dan kunnen ze helaas geen gebruik meer maken van het groepsvoordeel tijdens de jacht. Jonge reetjes kunnen ze eventueel nog wel verschalken, maar een volgroeid hert of everzwijn gaat vaak hun petje te boven. Deze solo-reizigers moeten dus genoegen nemen met wat kleinere prooien, zoals vogels, hazen, konijnen of kleine knaagdieren zoals ratten, eekhoorns en muizen, maar ook een hagedis, worm of knapperig insectje smaakt hen wel. Zelf voor aas halen ze hun neus niet op als dat toevallig op hun pad ligt. Indien nodig vullen ze hun dieet ook verder aan met plantaardige voedingsbronnen.

wolf-met-konijn.jpg

Bang dat de aanwezigheid van wolven in een gebied de bestaande wildpopulaties zal uitroeien, hoeven we niet te zijn. Wanneer er veel wolven op een kleine oppervlakte leven, zijn de aanwezige prooidieren net meer op hun hoede en slaan ze sneller op te vlucht wanneer ze de nabijheid van een wolf opmerken. Ze zijn dus extra alert en in goede conditie. Enkel in geval van voedselschaarste zal een wolf zijn toevlucht zoeken tot gedomesticeerd vee. Een kudde schapen die netjes bij elkaar staat in een weide, met een afrastering die niet ‘wolf-proof’ gemaakt is, vergt natuurlijk veel minder geduld en moeite dan een schichtig stukje wild dat letterlijk alle kanten uit kan. Een makkelijke maaltijd dus voor een hongerige, doorreizende wolf die nog geen eigen territorium heeft! En bovendien bespaart hij er heel wat kostbare energie mee. Waar de leefgebieden van wolf en mens elkaar overlappen, is het daarom absoluut noodzakelijk dat kuddes (klein)vee beter beschermd worden met een wolfwerende omheining. Veehouders kunnen hiervoor beroep doen op de nodige subsidies van de Vlaamse overheid en via het Agentschap voor Natuur en Bos.

Stuur jouw vraag in

Heb jij je altijd al afgevraagd of er ook zwarte bloemen bestaan, waarom een specht geen hoofdpijn krijgt en of vissen ook scheten laten? De redactie van Onze Natuur gaat op zoek naar serieuze antwoorden op originele vragen. Heb je een idee? Stuur jouw vraag in via ons contactformulier en wie weet prijkt het antwoord binnenkort op deze pagina!

Stel je vraag

Meer over


Gerelateerde artikels