Ga naar main content
shutterstock-1410900830.jpg

Mezen in de strijd tegen de processierups

Een plaag natuurlijk bestrijden is altijd beter dan de grove middelen inzetten. Zo ook bij de eikenprocessierups, die gesmaakt wordt door o.a. de koolmees en de pimpelmees. Een Nederlands onderzoek toonde aan dat het aantal nesten van processierupsen met 80% kan dalen, als je maar de juiste predatoren aantrekt. 

België hangt massaal nestkasten op

Honderd nestkasten voor mezen voor het Rivierenhof in Deurne. De stad Lommel deelt 500 nestkasten uit aan haar inwoners. In een Maaseikse school hingen kleuters nestkasten op in de hoop hun buitenklasje dit jaar opnieuw te kunnen gebruiken. 

De initiatieven om mezen dichterbij rupshaarden te brengen, lijken dit jaar alomtegenwoordig. Wie zelf een nestkast wil ophangen moet zich dus haasten, vooraleer de gegeerde vogelhuisjes uitverkocht zijn … Je kan er natuurlijk ook zelf eentje maken, dat is dubbel zo leuk! 

In Nederland begon de hype vorig najaar al, toen de resultaten van een onderzoek in Westerveld aantoonden dat natuurlijke vijanden in de buurt het aantal eikenprocessierupsnesten kan doen dalen met 80%. Ook werden op die locaties 90% van de aanwezige nesten aangevreten door vogels. Op plekken waar geen extra vogels gelokt werden, was dat slechts 3%. 

Niet alleen mezen bestrijden de processierups

Een belangrijke kanttekening bij de massale aankoop van nestkasten, is dat mezen niet alleen kunnen instaan voor het terugdringen van de eikenprocessierups. Het succes van de proef in Westerveld is ook te danken aan het aanplanten van specifieke planten, die talrijke insecten aantrekken. Sluipwespen, sluipvliegen, roofwantsen, loopkevers, zweefvliegen, gaasvliegen … zetten allemaal samen de aanval in op de harige rupsen.

Een gezond ecosysteem met een hoge biodiversiteit zorgt voor evenwicht in de natuur. Alleen zo kan een rupsenplaag succesvol de kop in gedrukt worden. In dat kader kijk je ook best even hoe je andere rupsetende vogels kan aantrekken, zoals mussen, spreeuwen en spechten

vilda-132596-nest-van-eikenprocessierups-rollin-verlinde-800-px-46367.jpg

Waar en wanneer kan een nestkast helpen?

Nestkasten maken dus deel uit van een groter plan, en in dat plan moet je ook rekening houden met een geschikte locatie. Een drukke steenweg is geen goed idee, want daar vliegen jonge vogels zich gewoonweg te pletter. Achtertuinen, woonwijken, parken en speelplaatsen zijn dan weer wel geschikt. Op voorwaarde dat er genoeg beschutting is voor de vogels én dat ze er winter en zomer voedsel en water kunnen vinden. 

Hang je nestkast tijdig op, want de eikenprocessierups komt al vroeg op het jaar uit, als er nog geen andere rupsen te vinden zijn. Later op het jaar zijn er lekkerder rupsen te vinden en kiezen mezen liever voor een sappig groen exemplaar. 

Meer over


Gerelateerde artikels