Het motto is nog steeds ‘blijf in uw kot!’ Maar tegelijkertijd is het belangrijk om af en toe een frisse neus te halen. Dat kan als we ons met z’n allen aan een aantal richtlijnen houden. Daarom nog eens alles op een rijtje.

  • Wandelen, lopen en fietsen zijn toegestaan. Hengelen, paardrijden en andere recreatieve activiteiten mogen dus niet. Een paard heel kort in de buurt uitlaten voor de gezondheid van het dier kan wel.
  • Je mag te voet of per fiets naar een bos of natuurgebied in de buurt gaan. Verplaatsingen naar bossen met een transportmiddel (auto, motor…) zijn tot een absoluut minimum te beperken. De afgelopen dagen werden her en der parkings door de lokale politie afgesloten. Momenteel blijven de parkings van Natuur en Bos nog open, al zal de situatie de komende dagen verder worden gemonitord en indien nodig wijzigen.
  • Je mag je nog verplaatsen met mensen die onder hetzelfde dak wonen en eventueel één bijkomend persoon, steeds dezelfde. De minimale afstand tussen elkaar is 1,5 meter, behalve bij de leden van het gezin.
  • In bossen en natuurgebieden zijn speeltuigen, BBQ-plaatsen, bivakzones en soms ook banken afgesloten.
  • Sommige (delen van) gebieden zijn gesloten: alle bezoekerscentra en infopunten, de oranjerietuin van Park Vordenstein, het Zwin Natuurpark en de brandtoren van de Kalmthoutse Heide. Deze lijst kan worden geactualiseerd.
  • Hondenlosloopzones blijven open, maar ook daar gelden de afstandsregels. Het spreekt voor zich dat honden buiten de losloopzones altijd aan de leiband moeten blijven.
  • Jacht is niet langer toegelaten behalve in het kader van de bestrijding van exoten en mits het respecteren van de afstandsrichtlijnen.

Voor het meest recente overzicht van de maatregelen kan je steeds terecht op de site van Natuur en Bos.

Geniet ervan en hou het veilig!