Ga naar main content
vilda-42081-dwergspitsmuis-met-sprinkhaan-yves-adams-800-px-47448.jpg

Welke dieren hebben de grootste eetlust?

Veel dieren houden er een speciaal dieet op na. De ene eet enkel planten, de andere is dan weer een echte carnivoor en eet alleen maar insecten. Maar sommige dieren volgen ook een anti-dieet. Het lijkt wel alsof ze alles eten wat ze op hun weg tegenkomen. Welke soorten hebben een buitengewoon grote eetlust? Deze drie dieren maken alvast kans op de eretitel ‘Veelvraat van bij ons’.

Dieren houden er vaak gekke eetgewoontes op na. Waar wij onze dag indelen met een ontbijt, een middagmaal en een diner, zijn er veel soorten die minder regelmaat hebben als het op eten aankomt. Zo eet de egel zich tijdens de herfst helemaal rond met kevers, wormen en spinnen om daarna een paar maanden in winterslaap te gaan. Andere dieren eten gewoon helemaal niet, zoals eendagsvliegjes. Hun leven is van zo’n korte duur dat ze geen tijd hebben om te eten en het ook niet nodig hebben.

Wat bepaalt het eetgedrag van een dier?

Om te ontdekken wie de grootste veelvraten zijn uit onze natuur vergelijken we het eetgedrag van dieren met hun lichaamsgewicht. Daaruit kunnen we een opvallende vaststelling doen: hoe kleiner het dier, hoe groter de eetlust. Kleinere, actieve dieren eten dus doorgaans meer in verhouding tot hun lichaamsgewicht dan grote, trage dieren. Maar ook de omgeving waarin het dier leeft, speelt een rol. Dieren die in koudere temperaturen leven eten over het algemeen meer dan dieren die in tropische temperaturen vertoeven.

Deze veelvraten hebben een grote eetlust

De mol

Mol eet regenworm

Onze mollen mogen dan wel slechtziend zijn, ze weten toch elke dag zo’n 50g aan regenwormen, larven, spinnen en slakken te vinden. Dat hebben ze te danken aan hun goed ontwikkelde reukzin, snorharen en tastzenuwen. De hoeveelheid voedsel die ze naar binnen spelen, bedraagt dus bijna de helft van hun eigen lichaamsgewicht. Beeld jezelf eens in dat jij de helft van je lichaamsgewicht aan eten op je bord krijgt… Wist je trouwens dat mollen bijna niet hoeven te drinken? Dit komt omdat de regenwormen die ze in grote hoeveelheden eten ongeveer 80% water bevatten.

De dwergspitsmuis

Dwergspitsmuis eet sprinkhaan

Deze kleine muis heeft een metabolisme om jaloers op te zijn. De dwergspitsmuis weegt namelijk slechts 4 gram maar verorbert wel elke dag een royaal feestmaal. Hij vangt elke dag 1 tot 2 keer zijn eigen lichaamsgewicht aan kevers, spinnen, pissebedden, insecten en larven. Die vindt hij tussen de bladerlaag, in de begroeiing of in ondergrondse gangetjes. Dit kleine diertje kan niet langer dan drie uur zonder voedsel omdat hij een zodanig snelle stofwisseling en geen vetreserves heeft. Hij eet dus meerdere keren per dag.

De rups

Rupsen doen niet veel anders dan eten voor ze zich ontpoppen tot vlinders. Een rups kan elke dag zijn eigen lichaamsgewicht aan bladeren of grassen naar binnen werken. Die bladeren bevatten vaak niet veel voedingsstoffen waardoor ze grote hoeveelheden moeten verwerken om voldoende energie op te doen. Ze eten trouwens niet zomaar eender welk blaadje of grassprietje. Als alles goed ging, heeft moedervlinder haar eitjes op of in de buurt van de waardplant achtergelaten. Deze plant geeft de jonge rupsen het juiste voedsel om te groeien. De kleine rupsen groeien daarna als kool. Ze kunnen wel duizenden keren groter en zwaarder worden dan toen ze net uit hun ei kwamen. En de opgeslagen energie die dan nog overblijft, gebruiken ze om te veranderen van pop naar vlinder maar ook later om te vliegen en om zich voort te planten. Alle energie die ze als rups dus opslaan, gebruiken ze later ook als vliegende vlinder. Op de foto zie je rupsen van de dagpauwoogvlinder.

Meer over


Gerelateerde artikels