Ga naar main content
maai-mei-niet-tuin-met-wilde-bloemen.jpg

Wat leren we uit Maai Mei Niet?

Ongemaaid is gezond, maar wat is nu precies het effect van een maand je gazon niet maaien? De initiatiefnemers van Maai Mei Niet (Knack, KU Leuven, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Het Ministerie voor Natuur) analyseerden de telresultaten van deelnemers.

Ruim 6.200 Vlamingen schreven zich in, 2.200 daarvan deden ook mee aan het Bloementelweekend. Zij telden hoeveel bloemen er groeiden op 1m² gazon en kregen een persoonlijke nectarscore. Die score drukt uit hoeveel nectarsuiker één vierkante meter ongemaaid gazon dagelijks produceert én ook hoeveel bijen je daarmee elke dag te eten geeft. Uit al die resultaten kwam ook een nationale nectarscore*: samen produceerden we elke dag 56 kg nectarsuiker, een dagelijks buffet voor meer dan 5 miljoen bijen. Al ligt die score in werkelijkheid waarschijnlijk nog hoger. Er deden namelijk ook heel wat mensen mee die zich niet inschreven via de site van Maai Mei Niet.

Wist je dat ...

  • de gemiddelde vierkante meter gazon in België 31 milligram nectarsuiker per dag produceerde? 
  • de Britten met hun initiatief No Mow May afklopten op gemiddeld 40 milligram nectarsuiker per dag?
  • De meest getelde bloem, met 69.545 exemplaren op de in totaal 187.500 getelde bloemen, het madeliefje was?
  • de paardenbloem met 11 milligram nectarsuiker per dag de absolute nectarkampioen was?
  • andere nectarrijke bloemen en planten zoals witte klaver, gewone brunel en gewone rolklaver de top vijf niet eens haalden? 
  • de maand mei 2 graden kouder dan normaal was? Daardoor verschenen er dus gemiddeld minder bloemen in ons gras. “Waarom heb ik amper bloemen in mijn gazon?” was dan ook een veelgelezen artikel.

 

Meer weten?

Meer weten?

Ontdek alle resultaten, extra info en tips op de website van Maai Mei Niet.

Tell me more
*Dienstmededeling: het invoeren van de telresultaten werd verlengd wegens succes. De persoonlijke nectarscores die binnenkwamen na dinsdag 1 juni 13 uur werden niet meer meegeteld in de nationale nectarscore.

Meer over


Gerelateerde artikels