Ga naar main content
Strand van Blankenberge
Strand van Blankenberge
Yves Adams

Dienst Marien Milieu en Onze Natuur brengen samen onderzeewereld in beeld

Het grootste natuurgebied van ons land ligt onder water, maar bijna niemand weet hoe het er daar beneden uitziet. Daar komt binnenkort verandering in, dankzij een waardevolle samenwerking tussen de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid en Onze Natuur. Een win-win, want door te tonen hoe biodivers het wilde België is - ook diep in de Noordzee - gaan we er vanzelf beter zorg voor dragen. 

Dienst Marien Milieu zet zich in voor een gezonde Noordzee

Welke regels er gelden op ons Belgisch lapje zee, hoe die te handhaven en welke toekomstkoers er gevaren wordt, dat alles valt onder de bevoegdheid van de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid. Expert Jens Warrie geeft tekst en uitleg: “De Noordzee is een van de drukste punten van alle zeeën en oceanen ter wereld, met o.a. belangrijke vaarroutes, grote windmolenparken en vissersboten uit België en onze buurlanden. Deze wirwar van menselijke activiteiten kan je natuurlijk niet zomaar op zijn beloop laten, we moeten erop toezien dat ieder zijn activiteit uitvoert op de juiste plaats en dat er correct ingegrepen wordt wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een olielek of een andere vorm van vervuiling. Hoe druk het ook is in onze zee, het is uiterst belangrijk om ze in een goede staat te houden. Dat doen we bijvoorbeeld door binnen de Europese Unie en de Verenigde Naties een voortrekkersrol op te nemen en een duurzaam toekomstbeleid na te streven waarin de Noordzee een kleine, maar niettemin belangrijke schakel is.”

Bruinvis in de Noordzee
Yves Adams
Bruinvis in de Noordzee

Maatregelen voor meer biodiversiteit, ook diep in de zee

Ook op nationaal niveau ijvert de Dienst Marien Milieu voor een goed beheer van de Noordzee-natuur. Jens Warrie: “Er zijn natuurlijk de Natura 2000-maatregelen, die focussen op natuurgebieden zoals bijvoorbeeld het marien gebied ‘de Vlaamse Banken’ voor het westelijke deel van onze kust. Daarnaast werken we ook aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie die een goede milieutoestand voor alle Europese zeeën beoogt. De vooropgestelde doelstellingen binnen die Europese richtlijnen worden afgetoetst aan de hand van een heleboel parameters, bijvoorbeeld het voorkomen van invasieve exoten, de waterkwaliteit, de biodiversiteit, hoe goed walvisachtigen het doen, de aanpak van de zwerfvuilproblematiek, enzovoort.”

Het is niet evident om zulke ambitieuze natuurdoelen waar te maken in de drukke Noordzee, licht Jens Warrie toe: “Er vindt hier van oudsher veel bodemberoering plaats door verschillende activiteiten zoals zandwinning en visserij. Toch ijveren we ervoor om de meest waardevolle delen van de Belgische zeebodem te vrijwaren van die invasieve, bodemberoerende technieken, zodat de natuur zich er kan herstellen. We kunnen de natuur hier ook een handje toesteken, we zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen. Er komen verschillende habitats voor op de Belgische zeebodem, die elk een eigen specifieke aanpak vereisen. Zo komen er van nature grindbedden voor op de zeebodem, maar die kregen het doorheen de tijd hard te verduren. Door die harde ondergronden in hun oude glorie te herstellen, kunnen kwetsbare soorten zich opnieuw settelen en ontwikkelen, wat een enorme biodiversiteitsboost met zich meebrengt. Door de Europese platte oester hier opnieuw te introduceren, kunnen er heuse riffen ontstaan met een bijhorende explosie aan leven.” 

“Onze natuurminnende maatregelen beperken zich trouwens niet tot het aanduiden van beschermingszones voor natuur. Een hele reeks andere maatregelen wordt genomen samen met de brede range van sectoren werkzaam in het Belgisch deel van de Noordzee. Samen met de oprichters van windmolenparken gaan we op zoek naar manieren om de geluidshinder tijdens de bouw van zo’n park te beperken, bijvoorbeeld door het optrekken van een bubbelgordijn. We bekijken ook hoe we kunnen voorkomen dat bronstige walvisachtigen in de war raken door scheepsgeluiden, die verrassend veel lijken op de paringsroep van een vrouwtje.”

Windmolenpark op de Thorntonbank in Oostende
Yves Adams
Windmolenpark op de Thorntonbank in Oostende

Samen tonen we hoe mooi de onderzeese natuur is

Het online platform van Onze Natuur verwelkomt dagelijks duizenden bezoekers die net zoals ons begaan zijn met alle facetten van natuurbehoud. Hoe uniek is het niet om deze trotse schare natuurfans ook eens een blik onder het wateroppervlak te gunnen! Dat wordt nu mogelijk door (dit keer zelfs letterlijk) in zee te gaan met de Dienst Marien Milieu als gloednieuwe partner. Ons engagement ligt immers in elkaars vaarwater: het beschermen van onze even kwetsbare als kostbare natuurgebieden, waar die zich ook bevinden. 

Door aan het grote publiek te tonen hoe prachtig en levendig onze biodiverse zeebodem is, creëren we meer voeling met dit onbekende stukje blauwe natuur. En waar de verbondenheid groeit, groeit ook de bereidheid om zich in te zetten voor het behoud ervan. Een goed verhaal met mooie beelden en échte impact, daarvoor slaan Onze Natuur en de Dienst Marien Milieu voortaan de handen in elkaar. We zijn helemaal klaar om erin te duiken, duik je met ons mee? 

Meer over


Gerelateerde artikels