Ga naar main content
shutterstock-1237919614.jpg

Waarom zijn hommels zo belangrijk voor onze natuur?

Anno 2020 hebben hommels en bijen een knelpuntberoep. Ze zitten in de rats. Daarom vragen we tijdens de Week van de Bij extra aandacht voor deze nuttige insecten. Als natuurlijke bestuivers helpen ze onze landbouwers om groenten en fruit te kweken. Daarnaast zorgen ze voor het voortbestaan van de inheemse flora. Het is dus ook in ons eigen belang om ze te beschermen. 

Hommels zorgen voor natuurbeheer en -behoud

Veel bloemen en voedselgewassen hebben hommels, bijen of andere insecten nodig om het stuifmeel over te brengen. Wat maakt dat hommels uitblinken in hun job als natuurlijke bestuivers? Ze gaan efficiënt te werk. Dankzij hun omvang en dicht behaarde lichaam nemen ze grote hoeveelheden stuifmeel mee. Bovendien zijn ze gedurende de hele dag actief en kunnen ze per minuut verschillende bloemen bezoeken. Harde werkers, die hommels!


In beschermde teelten zoals serres met tomaten of bessen bieden hommels nog een groot voordeel. Net zoals bijen oriënteren ze zich met hulp van het zonlicht, maar licht gebroken door glas of plastic is anders dan in de open natuur waardoor bijen wel eens verloren vliegen. Hommels daarentegen gebruiken ook andere visuele informatie om zich te oriënteren waardoor ze altijd de weg naar hun nest terugvinden.

Aardhommel op een tomatenplant

Bestuivers zijn essentieel voor de biodiversiteit en landbouw

Met de 403 bijen- en hommelsoorten die in België voorkomen, zou je denken dat ze talrijk aanwezig zijn. Niets is minder waar. Onze bijen en hommels zijn bedreigd. De toename van intensieve en grootschalige landbouw, met akkers die tot de laatste centimeter benut worden en het gebruik van insecticiden, doen het aantal insecten en dus ook bestuivers drastisch dalen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor onze biodiversiteit maar ook voor onze landbouwers zelf. Zij zijn namelijk afhankelijk van nuttige insecten voor de bestuiving van hun voedselgewassen, en dus voor hun broodwinning.

Buzziness as usual in de toekomst?

Doelbewust extra hommels inzetten als bestuivers in bijvoorbeeld een serre is een van de oplossingen. “Soms is het voor landbouwers noodzakelijk om gekweekte bestuivers in te zetten. Bijvoorbeeld wanneer vroeg in het seizoen nog onvoldoende bestuivers aanwezig zijn. Ook extra bloemenborders met wilde bloemen aanleggen rond akkers helpt om meer wilde hommels en bijen aan te trekken”, vertelt Felix Wäckers, directeur Research & Development bij Biobest. Nuttige insecten zijn al jaren de ‘core buzziness’ van dit bedrijf uit Westerlo. 


Biobest is wereldwijd actief. “Ons aanbod van nuttige insecten is aangepast aan de lokale fauna en flora. In Mexico of Noord-Amerika kweken we andere hommelsoorten dan hier.” In België werkt Biobest voornamelijk met de aardhommel (Bombus terrestris). Naast hommels doet het bedrijf ook onderzoek naar andere natuurvriendelijke alternatieven voor gewasbescherming. “Deze natuurlijke alternatieven zorgen ervoor dat chemische producten tot een minimum beperkt kunnen worden.” En dat komt onze natuur dan weer ten goede. Hoe minder chemische bestrijdingsmiddelen onze landbouwers moeten gebruiken, hoe beter.

Bloemenborder

Hoe kan jij helpen?

Ook jij thuis kan onze hommels en andere natuurlijke bestuivers helpen. Gebruik geen schadelijke bestrijdingsmiddelen en plant specifieke bloemen en andere gewassen om hommels en wilde bijen aan te trekken. Ze zijn bijvoorbeeld dol op inheemse plantensoorten zoals klaversoorten, korenbloemen, slangenkruid en komkommerkruid. Lees hier wat je nog kan doen.

 

 

Meer over


Gerelateerde artikels