Ga naar main content
vilda-15506-steenlopertjes-yves-adams-800-px-46613-e1581954933570.jpg

Steenloper

In het Engels noemt men de steenloper een steendraaier of ‘turnstone’ en dat is ook precies wat hij doet.  Hij draait elk steentje minutieus om in de hoop er wat voedsel onder te vinden. 

Fiche steenloper
Fiche steenloper

Herken de steenloper (Arenaria interpres)

Hij heeft een opvallend verenkleed, maar de steenloper springt nog het meest in het oog door zijn aparte manier van voedsel zoeken. Zijn uiterlijk herken je uit de duizend met volgende checklist:

 • bovenkant oranjebruin met zwart
 • in de winter en bij jonge vogels is de overwegende kleur bruingrijs
 • witte buik
 • aparte tekening op kop en borst 
 • witte strepen verschijnen tijdens de vlucht op de vleugels, staart en rug 
 • korte, oranje poten
 • korte, donkere snavel 
 • 20-25 cm lang
Steenlopers zee
Steenlopers zee

Op het menu

Voedsel zoeken is een activiteit die de steenloper heel serieus neemt. Tijdens zijn lange strandwandelingen, draait hij met z’n snavel alles om wat hij tegenkomt. Zo vindt hij op goed geluk allerlei lekkers langs de waterkant. Buiten de broedperiode nuttigt de steenloper een gevarieerd buffet: wormen, weekdieren, insecten, zeepokken, kleine kreeftachtigen en vissen, zeesterren, vogeleieren en zelfs achtergebleven aas. Het is een echte opportunist, die zich ook etensresten zoals frietjes en brood laat smaken. In de broedperiode kiest hij voor hoogwaardig voedsel in de vorm van diverse insecten en spinnen. 

Leefgebied van de steenloper

De steenloper heeft een uitgestrekt leefgebied. Hij komt zowat op alle noordelijke delen van het bovenste halfrond voor. Er zijn zelfs vogels die de oversteek maken van Noord-Amerika naar Europa. Ze verblijven aan de kust, liefst op stenige dijken en dammen, of daar waar veel schelpdieren te vinden zijn (kwelders, wad, zandplaten …). Tijdens het doortrekken zie je hen soms ook in slikken of zelfs zoetwaterplassen.  

In België broedt de soort niet. Wel komen hier jaarlijks 1000 tot 1500 steenlopers overwinteren langs de kustlijn. Je ziet ze vooral tussen Nieuwpoort en Blankenberge, waar veel strandhoofden (in de volksmond: golfbrekers) te vinden zijn.  

Steenlopersliefde

Samen met hun vaste partner keert de steenloper elk jaar terug naar dezelfde broedplek. In een ondiep kuiltje, bedekt met wat zacht, plantaardig nestmateriaal, broeden ma en pa steenloper beurtelings hun 3-4 olijfgroene eieren uit. Sommige koppels kiezen voor een nest op een open plek, andere zoeken meer beschutting op. Wanneer ze uit het ei komen, gaan de jongen meteen mee op stap. Na amper 3 weken kunnen ze vliegen. Op dat moment heeft de moeder haar jongen reeds aan hun lot overgelaten, de vader neemt de zorg verder op zich. Vrouwtjes zijn geslachtsrijp na 2 jaar, mannetjes pas na 4 jaar.

Relatie met de mens

De steenloper heeft het lastig door een vermindering van het voedselaanbod. Dat komt o.a. door het verlies aan geschikte habitats en vervuiling met olie. Bovendien hebben ze nood aan rustige hoogwatervluchtplaatsen. Door de strandhoofden goed te onderhouden en vogels er de nodige rust te gunnen, wordt onze kust aantrekkelijker voor deze wintergasten. Ook sensibilisatie en preventie ivm olievervuiling op zee komen de soort ten goede.

Wist je dat de steenloper …

 • ook wel een frietje lust? Het is vast niet de enige vakantieganger die onze ‘mosselen met frieten’ weet te smaken! 
 • er ongevaarlijk uitziet, maar pittig uit de hoek kan komen? Tijdens het broedseizoen deinst elke meeuw terug voor zijn felle agressie! 
 • een goeie acteur is? Tijdens het broedseizoen faket hij een gebroken vleugel, waardoor hij predatoren weg lokt van het nest. 

Sneak peek: Steenloper verorbert mosselen