Ga naar main content
vilda-139470-goudplevieren-yves-adams-800-px-48340.jpg

Deze trekvogels kan je momenteel zien tijdens hun najaarstrek

De start van de herfst is ook het startschot voor de najaarstrek van veel broedvogels. In september en oktober trekt een groot deel richting het zuiden, anderen komen juist bij ons overwinteren of maken hier een tussenstop op weg naar de zon. Wil je meegenieten van dit prachtig natuurfenomeen? Momenteel kan je heel wat trekvogels in actie zien.

Begin oktober beleeft de vogeltrek z’n hoogtepunt. Daarom wordt er tijdens het eerste weekend van oktober jaarlijks de EuroBirdwatch georganiseerd, dat is een grootschalige Europese vogeltrektelling. Bij ons kan je dan trekvogels zoals ganzen, goudplevieren, buizerds en spreeuwen in grote getalen door de lucht zien zweven. Soms wel met duizenden tegelijk. Ook leuk aan deze hele periode zijn de vele zangvogels zoals de tjiftjaf, de zwartkop, de tuinfluiter en de kleine karekiet, maar ook schaarsere soorten zoals de beflijster, kruisbek of klapekster die zich laten zien en horen. Deze vier vogels staan alvast op ons lijstje.

De goudplevier

De goudplevier

De goudplevier herken je aan z’n goudbruin gespikkelde bovenzijde en witte ondervleugels (in de zomer kleurt de onderkant zwart). Deze trekvogel strijkt het liefste neer op akkers en open gebieden met korte grassen als beschutting. Grote groepen goudplevieren zie je vooral in oktober en november wanneer ze richting West- en Zuidwest-Europa vliegen. Sommigen trekken nóg verder richting Zuid-Europa en zelfs Noord-Afrika. Afhankelijk van de vorst kan je ook later op het jaar nog goudplevieren zien overvliegen.

De buizerd

De buizerd

Vanuit de meest noordelijk gelegen broedgebieden in Scandinavië, Finland en Noord-Rusland keren duizenden buizerds in september en oktober naar onze regio en Zuid-Europa. Met hun brede vleugels, afgeronde staart, snelle en ondiepe vleugelslagen zie deze indrukwekkende roofvogel vaak rondjes cirkelen boven uitgestrekte bossen, heide en akkers. 

De tjiftjaf

De tjiftjaf

Deze kleinere zangvogel vliegt meestal niet verder dan Zuid-Europa en de noordelijke helft van Afrika. Opvallend is dat de vrouwtjes wel verder zuidwaarts gaan dan de mannetjes. Al kan het ook zijn dat je ze ’s winters gewoon bij ons tegenkomt wanneer de temperaturen heel zacht blijven. Je herkent de tjiftjaf, naast z'n kenmerkende roep, aan z’n kleine gestalte, korte pootjes en onopvallend bruingeelgroene kleur. Wil je ze graag spotten? Dan kan het wel eens een late avond worden want de tjiftjaf trekt vooral ’s nachts.

De wespendief

De wespendief

De wespendief is een unieke zomergast. Niet alleen omwille van zijn speciaal dieet (wespen en honing) maar vooral ook door de lange afstanden die deze trekvogel kan afleggen. De wespendief brengt de winter namelijk door ten zuiden van de Sahara, in de savannes van tropisch Afrika. Hij vliegt via het Iberisch Schiereiland, de Balkan en Italië naar daar tussen eind juli en eind september. Wespendieven uit hoger gelegen gebieden in Scandinavië kan je ook zien passeren op dat moment. De wespendief heeft veel weg van de buizerd al kan je hem onderscheiden aan z’n langere staart met scherpere hoeken, een uitstekende kop en soepele vleugelslagen.

Trekpleisters voor trekvogels

Wat brengt deze trekvogels nu tot bij ons? Ons land ligt op een veelgebruikte migratieroute. In het Zwin, een populair ‘tankstation’ voor doortrekkers, maar ook op honderden andere locaties meer landinwaarts kan je ze in het voorjaar en het najaar van dichtbij bewonderen. Deze plekjes zijn vaak ook teltrekplaatsen waar al het vliegverkeer aandachtig wordt geteld en bijgehouden. Op www.trektellen.org kan je de dagelijkse updates volgen. Ontdek hier ook nog de beste locaties per provincie om trekvogels te spotten.

Het is trouwens niet de winterse kou, maar wel het gebrek aan voedsel dat veel vogels uit het hoge noorden, tussen Groenland en Siberië, zuidwaarts doet trekken. Wist je al dat trekvogels naast een ingebouwd kompas en de herkenningspunten in het landschap, ook het licht als oriëntatiepunt gebruiken? Meer daarover lees je hier.

Nog een laatste tip: ga spotten wanneer er een stevige zuidwesten- of zuidoostenwind staat. Dan vliegen vogels vaak lager en kan je ze dus beter zien.

Meer over


Gerelateerde artikels