Wanneer?

In het voorjaar

Waar?

Zwin Natuur Park & havengebieden van Zeebrugge en Antwerpen

Wanneer?

In het voorjaar komen er heel wat vogels terug uit hun overwinteringsgebied in het Zuiden om te broeden in het Noorden. De visdief is één van deze terugkerende vogels. Zij kiezen voor de kust en visrijke binnenlandse wateren als broedplaatsen. Liefst op eilandjes, ver weg van hun ‘vijanden’ op het land. Tijdens de paartijd vanaf april maken de visdieven indrukwekkende vluchten, die we baltsvluchten noemen. Het geluid die zij hierbij maken is een auditief spektakel dat zeker de moeite is om eens te gaan beluisteren. Dit kan in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist en in de havengebieden van Zeebrugge en Antwerpen.